Van keurslijf tot caravan. Vier eeuwen dagelijks leven.

Aan grote geschiedenis geen gebrek. De geschiedenis van het dagelijks leven is heel wat moeilijker te reconstrueren ... In samenwerking met het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem werkte Pepijn Reeser aan een consistent verhaal omtrent de artefacten die in dat museum bewaard worden. Werkelijk alle aspecten passeren de revue: de woning en het dagelijks leven in dat huis, ziekte en gezondheid, het werk en de ontspanning, de kleren, het geloofsleven, het vervoer en dies meer. Reeser leverde in eerste instantie een kijkboek af en geen exhaustieve geschiedenis van het dagelijks leven. Om de toegankelijkheid nog te vergroten puilt het boek uit van de illustraties, allemaal terug te vinden in Arnhem. Reeser schrijft heel onderhoudend en anekdotisch, maar hij houdt zich steeds aan de feiten. Hij heeft oog voor de diversiteit in de verschillende bevolkingslagen, zowel vroeger als nu. (DV)

P. REESER, Van keurslijf tot caravan. Vier eeuwen dagelijks leven., Zwolle (WBooks), 2019
24,95 EUR