Het Gruuthuse-handschrift. Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 79K10. 2 delen.

Wie herinnert zich in Vlaanderen de schaamteloosheid nog waarmee een van de belangrijkste Middelnederlandse handschriften aan Nederland werd verkocht. Nu, misschien gelukkig maar, want daardoor wordt het niet alleen voorbeeldig bewaard, maar wordt het ook nog eens voortreffelijk uitgegeven: geen anastatische herdruk, maar een wetenschappelijk verantwoorde uitgave. Het eerste deel van de uitgave geeft een overzicht van het handschrift dat diverse genres bevat: gebeden, liederen en gedichten en dat over diverse thema's: liefde, devotie en sociabiliteit. In dit deel ook een overzicht van de geschiedenis van de studie van het handschrift. Die heeft heel wat nieuws opgeleverd, onder meer dat Jan Moritoen niet de auteur is van 'Egidius waer bestu bleven'. Het eerste deel bevat ook 'saaiere' stukken, zoals de materiële beschrijving van het handschrift en de lexicografische details. Dan volgt ten slotte de eigenlijke uitgave van het handschrift en die is voorbeeld geannoteerd. Veel aandacht gaat naar de muziek in het handschrift. Het tweede deel van het tweede boekdeel is voor de specialist en bevat tekstkritische en paleografische aantekeningen. Het eerste deel daarentegen bevat commentaren bij de inhoud van het handschrift. Deze uitgave blijft zeker drie decennia het referentiewerk. (HG)

H. BRINKMAN, Het Gruuthuse-handschrift. Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 79K10. 2 delen., Hilversum (Verloren), 2019
80 EUR