Gelatenheid in de kunst. Nijhoff, Braque, Kawabata.

Kunst en religie gingen goed samen tot in de 19de eeuw. Daarna kwam het tot een breuk. Er waren nog wel diep religieus geïnspireerde kunstenaars zoals Van Gogh, maar omdat de commentatoren niet langer religieus waren, werd er met geen woord meer over gerept. Een boek als dit is dan ook een zegen. En hoe! Cultuurhistoricus Gerard Vissen poogt het concept 'Gelassenheit' uit Meister Eckhart aan te tonen in het dichtwerk van Martinus Nijhoff, de schilderkunst van Georges Braque en het proza van Yasunari Kawabata. Als geen ander is Visser vertrouwd met Eckharts gelatenheid want hij publiceerde er eerder een boek over. In een zeer toegankelijke stijl presenteert Visser deze drie kunstenaars en toont hij hun diepe verbondenheid met God aan. Weergaloos! (EV)

G. VISSER, Gelatenheid in de kunst. Nijhoff, Braque, Kawabata., Amsterdam (Boom), 2019
34,99 EUR