De geboorte van het moderne ik. Geluk en identiteit in Nederlandse egodocumenten, circa 1500-1850.

Peter Buijs legt een verrassende link tussen geluk en identiteit. Wanneer het ik zich vanaf de jaren 1750 meer en meer verantwoordelijk acht voor het eigen geluk, ontstaan het individu zoals we dat vandaag kennen. Daarvoor hing dat geluk nog volledig af van God, maar vanaf het midden van de 18de eeuw, telt meer en meer het gewone, aardse geluk. Door de successen in de wetenschap gelooft de mens steeds sneller dat ie ook heer en meester kan worden over zijn eigen geluk. Dat langzame proces wordt treffend geïllustreerd door een hele reeks van egodocumenten (brieven, dagboeken …) die meticuleus door de auteur worden bestudeerd. Het eindresultaat is verrassend en toont ons wie we vandaag zijn: een grote meerderheid van immanente gelukszoekers. (DVR)

P. BUIJS, De geboorte van het moderne ik. Geluk en identiteit in Nederlandse egodocumenten, circa 1500-1850., Hilversum (Verloren), 2021
25 EUR