Voor de tijd van het jaar. Vervaardiging, organisatie en gebruikscontext van Middelnederlandse devote liedverzamelingen, ca. 1470-1588).

In de reeks ‘Middeleeuwse studies en bronnen’ verscheen zopas het 165ste deel. Het is een heel bijzonder boek geworden: een uitvoerige en gedetailleerde studie van honderden devote liederen uit de 15de-16de eeuw en uit de Lage Landen. Voor het eerst werden deze liedbundels bestudeerd in hun context: de talrijke conventen en kloosters die de liedboeken verzamelden, uitgaven en zongen. Ze deden volgens de cyclus van de feesten van het jaar. Het viel de onderzoekster op dat de boeken zo vervaardigd werden dat nieuwe liederen gemakkelijk konden toegevoegd worden. De liederen worden in hun brede context geplaatst: het religieuze klimaat in de Lage Landen van die periode. Het boek gaat dus breder dan enkel liederen. In bijlagen staan alle liederen uit de gebruikte handschriften vermeld. Een uitgebreid register laat toe snel dingen terug te vinden. Het boek is uitgegeven volgens de regels van de academische kunst. (DV)

C. DE MORRÉE, Voor de tijd van het jaar. Vervaardiging, organisatie en gebruikscontext van Middelnederlandse devote liedverzamelingen, ca. 1470-1588)., Hilversum (Verloren), 2017
39 EUR