Metamorfose van stad en devotie. Ontstaan en conjunctuur van kerkelijke, religieuze en charitatieve instellingen in Amsterdam in het licht van de stedelijke ontwikkeling, 1385-1435.

Postuum hebben een aantal collega’s van Bas de Melker het boek uitgegeven waaraan hij tot voor zijn dood aan het werken was. Het was een heel bijzonder boek waarin deze Nederlandse mediëvist haarfijn aan het ontleden was welke impact de religie had op het hele reilen en zeilen in de stad. Niet alleen architecturaal, maar ook qua dagelijks leven. Wat veranderde er doordat in de besproken periode in Amsterdam het aantal van één naar twee parochiekerken ging, van één naar zes gasthuizen van nul naar zestien kloosters? En wat veranderden al die instellingen aan het dagelijks leven in Amsterdam? Niet voor niks is dit de periode van de moderne (en de oude) devotie, maar wat slaan die begrippen dan op? Voor deze studie heeft de Melker een massa aan studiemateriaal verzameld. De goede lezer begrijpt meteen dat er een relatie bestaat tussen de religieuze ontwikkelingen en het gegeven dat Amsterdam net in deze periode uitgroeit van een provinciestadje tot een wereldhaven … (ES)

B. DE MELKER, Metamorfose van stad en devotie. Ontstaan en conjunctuur van kerkelijke, religieuze en charitatieve instellingen in Amsterdam in het licht van de stedelijke ontwikkeling, 1385-1435., Hilversum (Verloren), 2021
50 EUR