Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmurend (1392-1572).

De laatste twee decennia wordt in het historisch bedrijf enorm veel aandacht besteed aan vrouwen in het verleden. Dat is wellicht onder invloed van het feminisme. Het is in elk geval een enorme verrijking voor ons begrip van het verleden, waarin vrouwen een veel belangrijker hebben gespeeld dan tot dusver gedacht. Dat wordt nogmaals onderstreept door deze gedetailleerde studie van een middeleeuws Sint-Ursulaklooster dat leefde in de trant van de Moderne Devotie. Totnogtoe was de Moderne Devotie bijvoorbeeld een mannenzaak in het onderzoek. Nu blijkt ook de belangrijke rol van vrouwen in die spirituele beweging. De ontdekking van een heleboel oorkonden op het einde van de 19de eeuw vormde de aanzet voor opgravingen van het klooster. Het boek vormt een belangrijke puzzel in de studie van Geert Grotes Moderne Devotie. Het boek is voorbeeldig uitgegeven en leest erg vlot, ondanks het academisch karakter. (TD)

V. NIJENHUIS E.A., Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmurend (1392-1572)., Hilversum (Verloren), 2017
20 EUR