Uitgeverij Verloren

Hilversum

Uitgeverij Verloren is de grootste werkelijk in geschiedenis gespecialiseerde uitgeverij in Nederland en heeft een grote bijdrage geleverd aan het verspreiden van de kennis van de vaderlandse en middeleeuwse geschiedenis. Daarnaast heeft zij in de loop der jaren steeds meer gepubliceerd op het terrein van de historische letterkunde.

Meer informatie vindt u op de webstek.