Josquin des Prez en zijn muzikale nalatenschap.

Over Josquin des Prez, door tijdgenoten de princeps musicorum genoemd, is niet veel gekend. Dat geldt overigens voor de meeste Vlaamse polyfonisten. Hij stond aan de top van zijn generatie in het eerste kwart van de 16de eeuw, toen hij subliem op subliem opus componeerde. Omwille van zijn grote verspreiding, kan hij ook gerust als de eerste ‘Europese’ musicus omschreven worden: pausen, keizers en koningen moesten zijn composities hebben. Elders levert met deze biografie een laatste stand van zaken inzake het onderzoek naar des Prez. Heel veel aandacht gaat daarbij uit naar de composities. Minder naar de biografie, ook al omdat hij daarover gauw is uitgeschreven. Het boek is prachtig uitgegeven. (JG)

W. ELDERS, Josquin des Prez en zijn muzikale nalatenschap., Hilversum (Verloren), 2011
29 EUR