Keizer Constantijn. Zijn levensbeschrijving door Eusebius van Caesarea.

Constantijn heeft op christelijke historici altijd al een grote fascinatie uitgeoefend. De reden is afdoende gekend. Een van de eerste christelijke historici die zich uitgebreid inlaat met deze eerste christelijke keizer is Eusebius van Caesarea, bekend van ook andere kerkhistorische werken. Voor de allereerste keer is deze biografie van keizer Constantijn volledig in het Nederlands beschikbaar. Eerder werden slechts fragmenten vertaald en uitgegeven. De vertaling werd vakkundig uitgegeven. De vertalers leiden het boek in met een zeer uitgebreide en voortreffelijke inleiding om het boek te situeren. (EN)

J.W. DRIJVERS E.A., Keizer Constantijn. Zijn levensbeschrijving door Eusebius van Caesarea., Hilversum (Verloren), 2012
20 EUR