Het leven van de heilige Catharina van Alexandrië.

De heilige Catharina behoort tot de belangrijkste volksheiligen van onze gewesten. Men wou ze martelen op een rad, maar uiteindelijk werd ze onthoofd. Een lange tijd onvindbaar Middelnerlands handschrift met haar leven, wordt nu voor het eerst uitgegeven in de grondtekst en in hertaling. Het gaat om een verrassend uitgebreid heiligenleven dat schitterend werd uitgegeven in de reeks ‘Middelnederlandse tekstedities’ van uitgeverij Verloren. Vanzelfsprekend is de editie uitgebreid ingeleid, alsook van voetnoten voorzien om het lezer wat toegankelijker te maken. (HG)

H. VAN ES E.A., Het leven van de heilige Catharina van Alexandrië., Hilversum (Verloren), 2011
21 EUR