Vechten, bidden en verplegen. Opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden.

De middeleeuwse ridderorden blijven tot de verbeelding spreken. We denken daarbij vooral aan tempeliers en hospitaalridders in het Heilig Land, maar ook bij ons hebben ze vele sporen nagelaten. Die ordes werden hoofdzakelijk opgesteld om pelgrims voor het Heilig Land te begeleiden en te beschermen. In onze contreien (het boek bestrijkt de Noordelijke Nederlanden) verwierven ze vele bezittingen van schenkers verwierven ze een grote faam. De auteur focust zich in deze academische studie op de Duitse Orde (nu niet langer officieel erkend als ridderorde) en de johannieters. (EN)

J.A. MOL, Vechten, bidden en verplegen. Opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden., Hilversum (Verloren), 2011
33 EUR