Patronen ontrafeld. Studies over gregoriaanse gezangen en Middelnederlandse liederen.

De betreurde musicologie Ike de Loos was een experte op het vlak de van de middeleeuwse muziek. Vandaar dat het boek ook een bibliografie van de wetenschapster bevat. Als een soort eerbetoon heeft uitgeverij Verloren een bloemlezing van haar werk toegankelijk gemaakt voor een groter publiek. De stukken verschenen eerder in tijdschriften en bundels die enkel door experten gekend zijn. De Loos’ oeuvre laat zich ook omschrijven als mediëvistisch detectivewerk. Dat geldt des te meer voor haar studie op het gregoriaans in de Lage Landen, waar ze verbanden wist te leggen tussen gregoriaans en meer populaire liedcultuur. Het boek is minstens even interessant voor haar studie van het Gruuthuse-liedboek. Niet oninteressant is tevens de reconstructie van de Sint-Willibrorduslauden uit de 9de eeuw. Elke bijdrage wordt trouwens ingeleid door een andere hoogleraar. (HG)

I. DE LOOS, Patronen ontrafeld. Studies over gregoriaanse gezangen en Middelnederlandse liederen., Hilversum (Verloren), 2012
25 EUR