Tempo doeloe, tempo sekarang: het proces van indonesianisering in Nederlandse orden en congregaties

Het is een bekend fenomeen dat de vele missiecongregaties in België en Nederland opgericht zijn, nu enkel voortbestaan en bloeien in de respectievelijke missielanden. Voor de eerste keer verschijnt daarover een uitgebreide studie in het Nederlands. De auteurs onderzoeken in dit boek de huidige toestand van een aantal Nederlandse congregaties in Indonesië. Vroeger werd het Indonesisch christendom op Nederlandse leest geschoeid, maar nu is het omgekeerd… (JG)

J. VAN VUGT, J. EIJT & M. DERKS, Tempo doeloe, tempo sekarang: het proces van indonesianisering in Nederlandse orden en congregaties, Hilversum (Verloren), 2004
159 blz. en 15 EUR