Sterven voor de wereld: een religieus ideaal in veelvoud

Het thema van het sterven voor de wereld staat centraal in het kloosterleven. De ware kloosterling moet zich van al het aardse afhouden. In deze bundel maken een aantal auteurs beschouwingen bij de band tussen klooster en wereld (historisch, theologisch en sociaal). Centrale vraag is wat dat sterven aan de wereld vandaag de dag nog kan betekenen. Zeer onderhoudend. (NN)

M. DERKS, J.EIJT & M.MONTEIRO, Sterven voor de wereld: een religieus ideaal in veelvoud, Hilversum (Verloren), 2005
141 blz. en 17,95 EUR