Van waarheden en werkelijkheid. De opvattingen van middeleeuwers in het blikveld van nu.

In de reeks “Middeleeuwse studies en bronnen” verscheen een deeltje van mediëvist Ludo Milis. Als geen ander weet deze man geschiedenis aantrekkelijk te maken door de insertie van tal van anekdotes. Milis onderzoekt op welke terreinen de middeleeuwer mijlenver van ons af staat, maar ook soms verbazend dichtbij. Helaas is Milis nogal eens bevooroordeeld en schrijft hij niet steeds neutraal. Dat is heel erg jammer, want de man bestudeert interessante dingen. Helaas wint zijn frustratie tegenover religie het vaak op een neutrale, zo objectief mogelijke aanpak. En dus is men op dit vlak nog steeds beter af met de boeken van Jozef Janssens of Herman Pleij. (GD)

L. MILIS, Van waarheden en werkelijkheid. De opvattingen van middeleeuwers in het blikveld van nu., Verloren (Hilversum), 2012
19 EUR