Living Memoria. Studies in Medieval Early Modern Memorial Culture.

Wie middeleeuwse grafmonumenten bekijkt, ziet niet enkel mooie monumenten ter ere Gods, maar vooral ook pronkstukken van families die willen uitpakken met hun status. De monumenten worden dus niet enkel opgericht voor God, maar vooral ook voor de nabestaanden, voor de bezoekers van de kerken. De doden zorgden zowel voor het hiernamaals als het hiernumaals. Een hele reeks Europese wetenschappers wijden zich hier aan alle aspecten van memoria in de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Iedereen is vertrouwd met die memorabilia in kerken en kathedralen, maar ze zijn nooit echt uitvoerig bestudeerd in één verzamelwerk. Aan dat euvel is verholpen door liber amicorum voor de Nederlandse onderzoekster Truus van Bueren. (JG)

R. DE WEIJERT E.A. (RED.), Living Memoria. Studies in Medieval Early Modern Memorial Culture., Hilversum (Verloren), 2011
35 EUR