Voorbeeld op schrift. De overlevering en toe-eigening van de vita van Christina Mirabilis in de late middeleeuwen.

Uitgeverij Verloren pakt geregeld uit met een heuse academische studie omtrent middeleeuwse spiritualiteit of kerkgeschiedenis. Dit is deel 124 (!) uit de reeks ‘Middeleeuwse studies en bronnen’. Dit deel behandelt de manuscripten in verband met de heilige Christina van Sint-Truiden, de Wonderbare. Alhoewel ze nooit officieel tot de eer der altaren werd verheven, is ze toch altijd als een heilige beschouwd door de bevolking uit de regio. Dat kan ook niet anders gezien haar wonderbaarlijke leven! De onderzoekster gaat na waarom haar heiligenleven zo’n grote verspreiding kende (wellicht omdat het ook voor mannen bestemd was). Het gaat om een erudiet werk dat begint met een saaie uiteenzetting over de bronnen, maar al snel cultuurhistorisch uitbreidt over de religieuze beleving in de middeleeuwen en de vroege moderniteit. Grote stukken behandelen de Moderne Devotie. (JG)

S. FOLKERS, Voorbeeld op schrift. De overlevering en toe-eigening van de vita van Christina Mirabilis in de late middeleeuwen., Hilversum (Verloren), 2010
32 EUR