17.11.2010 (56)

Een jaar met Henri Nouwen. Wijsheid en geloof voor elke dag.

En mijn tafelheer is Plato. Een filosofische kijk op de actualiteit.

Een jaar wijsheid uit de abdijen.

De moerbeitoppen ruischten.

Willem de Troubadour. Hertog van Aquitanië, deugniet en dichter (1071-1126).

En de vis is teken. Beschouwingen bij gedichten van Guido Gezelle en Gerrit Achterberg.

Groot gebedenboek. De mooiste gebeden van vroeger tot nu.

Van Rome naar Mekka. Een fietstocht als brug tussen culturen en religie.

Maak mij wat wijs. Media kennen, begrijpen en zelf creëren.

Geschiedenis van Vlaanderen. De canon van het Vlaamse verelden.

Pastoraat en spiritualiteit.

De regel van Benedictus.

Pauselijk eerbetoon. Een inleiding over Pauselijke onderscheidingen, ridderorden, Pauselijke adel en Nederlanders aan het Pauselijk hof.

Voorbeeld op schrift. De overlevering en toe-eigening van de vita van Christina Mirabilis in de late middeleeuwen.

Eleonore van Aquitanië (1122-1204). Een bijzondere vrouw in het zomertij van der middeleeuwen.

Carthago. Opkomst en ondergang van een stad.

Hebreeën. Geloven is volhouden.

Wijsheid van Confucius, Lao Zi, Zhuang Zi en andere meesters.

Koningen en krijgsheren. De Franken in de Lage Landen.

Wijsbegeerte.

De rand van het Rijk. De Romeinen en de Lange Landen.

De open samenleving en haar vijanden.

De goede geur van Christus. Preken over heiligen.

Met het oog op klassiek. Columns over muziek.

Athanasius.

Ik heb de Bijbel gedroomd. Chagall, schilder en mysticus.

Spiritualiteit werkt. Praktische tips om je huis en leven op orde te krijgen.

Wat komt er na de dood? De kunst van leven en sterven.

De Oden van Salomo.

Denken doorzien. 11 uur tv met 50 belangrijke filosofen.

De weerwolf door de eeuwen heen.

Meesters en discipelen. Reflecties op een vergeten relatie.