Hebreeën. Geloven is volhouden.

In de magistrale reeks ‘Commentaar op het Nieuwe Testament’ is al aardig wat verschenen. De meeste neo-testamentaire literatuur is becommentarieerd. Daar hoort nu ook de Hebreeënbrief bij. Een vrij laat geschriftje dat al veel sporen vertoont van de vroegste kerkelijke organisatie. Tot stand gekomen in een periode waarin de kerk al voldoende groot is om druk van buitenaf te ervaren. Het is dan een lang pleidooi om te volharden in het geloof. De exegese in dit boek is van een hoog niveau. Het is niet meteen voor spiritueel gebruik. Integendeel zelfs. Het is een gedetailleerde analyse van de betekenis van de brief aan de hand van de historisch-kritische methode. (HG)

H.R. VAN DE KAMP, Hebreeën. Geloven is volhouden., Kampen (Kok), 2010
34,9 EUR