De moerbeitoppen ruischten.

In 1943 verscheen onder het pseudoniem Anton van Wilderode een debuutbundel gedichten met de titel: De moerbeitoppen ruischten. Edward Vanhoutte heeft jaren op die bundel gestudeerd en geeft hem nu geheel geannoteerd uit. Het werk van een immense studax! Maar er is vee l meer. Het zou een beetje gek om meer dan 750 bladzijden te wijden aan de reconstructie van een dichtbundel… De auteur reconstrueert ook het leven van de dichter voor de periode 1937-1944. Het hoeft geen betoog dat Vanhoutte erin slaagt om de biografie van Van Wilderode op tal van vlakken te nuanceren en uit te breiden. En alsof dat nog niet genoeg is. Hij heeft er ook nog aan toegevoegd: een facsimile van de enige bekende bundel Liederen voor December uit het archief van de Academie en nog eens 116 onbekende en ongepubliceerde gedichten van de jonge classicus! Ronduit schitterend en aanbevolen, want het gaat om een van de beste dichters van de Vlaamse 20ste eeuw. (JG)

A. VAN WILDERODE, De moerbeitoppen ruischten., Gent (Koninkl. Academie voor Nederl. Taal- en Letterkunde), 2010
45 EUR