En de vis is teken. Beschouwingen bij gedichten van Guido Gezelle en Gerrit Achterberg.

Op de kaft van dit boek prijkt een vis van Paul Klee. Tussen de kaft worden twee visgedichten uitvoerig – zeer uitvoerig – belicht: Guido Gezelles Ichtus eis aiei en Gerrit Achterbergs Aquarium. Beide gedichten zijn op het eerste gezicht humoristische stukjes, maar bij nader inzien mystieke getuigenissen van christelijke ervaringen. De auteur plaatst beide gedichten in hun context en dat is heel boeiend. Gezelles gedicht is bijvoorbeeld gegroeid in de periode waarin het christelijke vissymbool herontdekt werd. Het studiegedeelte wordt afgewisseld met enkele andere gedichten, onder meer van Ida Gerhardt en Willem Jan Otten. De auteur kan heel goed het evenwicht bewaren tussen ernst en humor en dat maakt het boekje bijzonder lezenswaardig. (EN)

F. BERKELMANS, En de vis is teken. Beschouwingen bij gedichten van Guido Gezelle en Gerrit Achterberg., Nijmegen (Valkhof Pers), 2010
15 EUR