Geschiedenis van Vlaanderen. De canon van het Vlaamse verelden.

Dat we dat nog mogen meemaken: een Nederlander de die canon van de Vlaamse geschiedenis schrijft. Herinnert u zich nog de problemen met de canon van de Nederlandse geschiedenis. Hellinga doet in Vlaanderen in elk geval veel minder stof opwaaien. Elka canon doet vragen rijzen. Waarom krijgt bijvoorbeeld het Vlaams Belang een apart hoofdstukje? Waarom gaat er geen aandacht uit naar de Vlaamse polyfonie? Waarom niks over de bekende, wereldwijde missionering door Vlamingen? Enfin… We kunnen niet ontkennen dat het om een mooi boek gaat dat de geschiedenis van Vlaanderen in een notendop vertelt. Het boek besluit met het gegeven dat de kloof tussen Vlamingen en Walen alsmaar toeneemt. Dat belooft! Misschien wordt het boek nog verrassend actueel? (ES)

G. GRADDESZ HELLINGA, Geschiedenis van Vlaanderen. De canon van het Vlaamse verelden., Zutphen (Walburg Pers), 2010
29,95 EUR