<p>Zutphen</p> <p>De fondslijst van Walburg Pers bevat nog altijd veel boeken op het gebied van regionale geschiedenis. Daarnaast telt de lijst uitgaven over onder meer algemene historie, rechtsgeschiedenis, techniekgeschiedenis, kunstgeschiedenis, architectuur en monumentenzorg. Op de fondslijst zijn ook titels te vinden met een kleine oplage. Want Walburg Pers heeft zich door de jaren heen niet alleen gericht op boeken die voor de handel interessant waren, maar ook uitgaven voor een beperkte doelgroep een kans gegeven.</p> <p>(Overgenomen van de <a target=_blank href=http://www.walburgpers.nl/>webstek</a>)</p>

Uitg_Walburg (27)

Een wereld vol almanakken. 100 bijzondere exemplaren.

Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en Ommelanden van Groningen (1200-1580).

Erasmus. Zijn wereld en zijn werk.

Streeksieraden uit de collectie van het Nederlands Openluchtmuseum.

Werk, bid en bewonder. Een nieuwe kijk op calvinisme en kunst.

De Delftse Bijbel. Een sociale geschiedenis (1477-ca. 1550).

De Reformatie. Breuk in de Europese geschiedenis en cultuur.

Karel de Grote. Stamvader van Europa.

De Beeldenstorm. Van oproer tot opstand in de Nederlanden, 1566.

Waterloo 18 juni 1815. De val van de adelaar.

Van Reynaert de Vos tot Tijl Uilenspiegel. Op zoek naar een canon van volksboeken (1600-1900).

Gouden middeleeuwen. Nederland in de merovingische wereld, 400-700 na Chr.

Vrijheid, gelijkheid, broederschap De Nederlanden in de Franse Tijd.

Slavernij. Een geschiedenis.

De graven van Vlaanderen. Vlaamse vorsten in woord en beeld (862-1795).

Miraculeus bewaard. Middeleeuwse, Utrechtse relieken op reis: de schat van de oud-katholieke Gertrudiskathedraal.

Geschiedenis van Vlaanderen. De canon van het Vlaamse verelden.

Oud-Katholieke Kerken. Drie eeuwen verborgen erfgoed van een eigenzinnige geloofsgemeenschap.

Een sieraad voor de Heer. Kathedralen en basilieken in Nederland.

De abdij van Egmond. Archeologie en duizend jaar geschiedenis.

Karel V. Bondgenoten en tegenstanders.

De Tachtigjarige Oorlog. Opstand en consolidatie in de Nederlanden (ca. 1560-1650)

Noord-Hollandse kerken in de Middeleeuwen, ca. 720-1200.

Religieus erfgoed. Geïllustreerd lexicon.

Religie. Godsdienst en geweld in de twintigste eeuw

De kaarsenkroon van de Sint Walburgiskerk. Een Jeruzalemluchter als wegwijzer

Beelden voor passie & hartstocht. Bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 17de en 18de eeuw