Werk, bid en bewonder. Een nieuwe kijk op calvinisme en kunst.

En af en toe verschijnt er dan toch iets heel verrassends. Geef toe: wie verwacht een heel boek over kunst in het calvinisme. Waren dat niet degenen die alle kerkelijke kunst kort en klein hadden geslagen onder ingeving van de iconoclastische opvattingen van Calvijn? Niet dus! Sterker nog! Ook hier afbeeldingen van Bijbels naakt (zoals het thema van de naakte Suzanna). Eekhout breekt met de open deur van de calvinistische soberheid en vond talloze sporen van het tegendeel, vooral dan toch in bemiddelde kringen. De calvinisten lagen aan de oorsprong van Nederlands’ gouden eeuw en die rijkdom toonden ook zij in grote huizen en chique interieurs vol kunst. De idee van de calvinistische kunsthaat lijkt te stammen uit de 19de eeuw. In dit prachtige boek toont Eekhout hoe en welke kunst functioneerde bij de calvinistische rijken. Een vernieuwend stukje geschiedschrijving! (HG)

M. EEKHOUT, Werk, bid en bewonder. Een nieuwe kijk op calvinisme en kunst., Zutphen (WalburgPers), 2018
19,95 EUR