De abdij van Egmond. Archeologie en duizend jaar geschiedenis.

De abdij van Egmond behoort tot de invloedrijkste abdijen in Nederland met een bijzonder rijke en lang geschiedenis. Gedurende lange tijd vormde de benedictijnerabdij het absolute religieuze centrum van het graafschap Holland. Door de nauwe band met de graven van Holland kon de abdij zich enorm verrijken en machtig worden. In de abdij bevond zich bovendien een scriptorium… In 1573 ging alles in de vlammen op. Vandaag staat er niets meer… In de grond werden toch nog een aantal objecten teruggevonden, samen met heel wat andere sporen van de oorspronkelijke architectuur. Dat alles leverde voldoende materiaal voor de reconstructie van de eens zo machtige abdij. Zelfs het houten klooster voor vrouwen kon gereconstrueerd worden. Dit prachtige historische, maar ook kunstboek is de weerslag van het nieuwste onderzoek naar een van Nederlands’ belangrijkste religieuze sites. (HG)

E.H.P. CORDFUNKE, De abdij van Egmond. Archeologie en duizend jaar geschiedenis., Zutphen (Walburg Pers), 2010
39,95 EUR