De Beeldenstorm. Van oproer tot opstand in de Nederlanden, 1566.

De Beeldenstorm is een van de passages uit de vaderlandse geschiedenis die tot de verplichte basiskennis horen. 1566 is dan ook een jaartal dat generaties lang tot de verbeelding heeft gesproken. De Beeldenstorm geeft aanleiding tot de splitsing van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Helaas hebben prenten en legendevorming het zicht op de gebeurtenissen toen vertroebeld. Kuipers probeert een synthese te leveren op de periode van de Beeldenstorm. Steenvoorde is kennelijk niet het eerste dorp waarin beelden moesten sneuvelen. Kuipers onderzoekt waar verder nog beelden gesneuveld zijn. Tevens levert hij een vrij volledig iconografisch beeld van de Beeldenstorm (zowel prenten van toen als uit de eerste helft van de 20ste eeuw). Een prachtig boek! (HG)

J.J.B. KUIPERS, De Beeldenstorm. Van oproer tot opstand in de Nederlanden, 1566., Zutphen (De Walburg Pers), 2015