Karel de Grote. Stamvader van Europa.

Karel de Grote geldt terecht als de stamvader van Europa. Zijn rijk vormt in de kern de oorsprong van de Europese as Frankrijk-Duitsland en daar tussenin de Nederlanden. Een jaar voor de uitgave van dit boek was het imposante Karel de Grotejaar (met uitgebreide viering in Aken). In het Nederlands biedt publicist Jan Kuipers een mooie synthese van keizer Karel. Hij vat zijn geschiedenis aan met de Merovingers en besluit met Karels erfenis. Kuipers beschikt over een fantastische pen, waardoor het bovendien mooi geïllustreerde boek leest als een trein. Een andere reden voor de leesbaarheid is zeker het feit dat de auteur zich niet beperkt tot de politieke geschiedenis, maar ook een overzicht geeft van het sociale, culturele en religieuze leven. Karel is mee verantwoordelijk voor de kerstening van Europa, soms gewoon missionerend, soms met het harde zwaard (de Saksen). (JG)

J.J.B. KUIPERS, Karel de Grote. Stamvader van Europa., Zutphen (Walburg Pers), 2016
29,95 EUR