Slavernij. Een geschiedenis.

De geschiedenis van de slavernij is een onwaarschijnlijke geschiedenis die al dateert uit de Oudheid en die tot op de dag van vandaag gewoon voortduurt, niet in het minst in tientallen ambassades in Brussel en Amsterdam. Het is onbegrijpelijk dat christenen het zolang in stand hebben gehouden. Daarin gesterkt door hun lezing van de Bijbel. Dit prachtig geïllustreerd boek levert inzichten in de hele problematiek: van het ontstaan van de slavenhandel, over de hele organisatie ervan tot de afschaffing. In de marge lezen we ook over andere kwestie die anders zelden aan bod komen. Bijvoorbeeld: hoe susten de christelijke slavendrijvers hun geweten? Het boek is vulgariserend bedoeld, maar er steekt een academische kwaliteit achter. Een aanrader in het genre van de geschiedschrijving. (ES)

D. TANG, Slavernij. Een geschiedenis., Zutphen (Walburg Pers), 2013
34,5 EUR