Noord-Hollandse kerken in de Middeleeuwen, ca. 720-1200.

Een heerlijk boek over een onderwerp dat nog zoveel onderzoek vergt! Numan levert een prachtige synthese op het vlak van de bouwgeschiedenis. Hij pretendeert geen nieuw onderzoek te hebben geleverd, maar wel een synthese: overzichtelijk en volledig. Kennelijk is de bouwgeschiedenis zijn thema, want wanneer hij cultuurhistorische elementen bespreekt m.b.t. de kerstening, slaat hij de bal volledig mis. Hij gaat nog te gauw uit van een continuïteit tussen heidendom en christendom. Die these wordt al lang niet meer aanvaard. Doch, laat dat geen smet zijn op de waarde van het geheel. Een fascinerende geschiedenis! (HG)

A. NUMAN, Noord-Hollandse kerken in de Middeleeuwen, ca. 720-1200., Zutphen (Walburg Pers), 2008
34,95 EUR