Erasmus. Zijn wereld en zijn werk.

Erasmus blijft onmiskenbaar de grootste en bekendste intellectueel van de Nederlanden. Het is een bijzonder veelzijdig man en wereldburger. Reeds bij zijn leven dwong hij het grootste respect af (maar ook de grootste tegenzin, onder meer van Luther). Zijn intellectuele bagage was haast grenzeloos en hij is baanbrekend op het vlak van de Bijbelse filologie. Hij beheerste het Latijn als geen ander en was daarom alleen al de prins van de humanisten. Historica Petty Bange geeft een goed overzicht van zijn oeuvre; ze schetst tevens de brede context van het humanisme. Het boek is niet compleet, maar is eerder een samenstelling van diverse thema’s: zijn eigen opleiding, zijn christen zijn, de gespannen relatie met Luther, zijn pedagogische opvattingen, zijn relatie met Thomas More. Heel veel aandacht ook voor de Lof der Zotheid, wat eigenaardig is, want Erasmus zou vooral herdacht willen worden voor zijn uitgave van het Nieuwe Testament en zijn ander filologisch werk. Het boek is heel rijk geïllustreerd wat een meerwaarde biedt. Het is ook een meerwaarde dat er heel wat grote tekstfragmenten van Erasmus in overgenomen zijn. Die kom je niet zo vaak tegen, buiten dan de Lof der Zotheid, die herdrukt blijft worden. (JG)

P. BANGE, Erasmus. Zijn wereld en zijn werk., Zutphen (WalburgPers), 2018
29,95 EUR