De Delftse Bijbel. Een sociale geschiedenis (1477-ca. 1550).

De Delfste Bijbel (1477) is het allereerste boek dat in het Nederlands gedrukt werd. De boekdrukkunst is dan een goeie 25 jaar oud. Expert Mart van Duijn beschrijft in deze uitgebreide studie niet alleen de fysieke geschiedenis van deze Bijbel, maar trekt alle registers open. Dat maakt deze studie zo uniek. Van Duijn probeert namelijk te achterhalen wie deze Bijbel aankocht en las en wat dat met het religieus bewustzijn van de kopers deed. Daarvoor was de (Latijnse) Bijbel immers het voorrecht van de clerus. Nu werd hij toegankelijk voor de brede lagen van de bemiddelde bevolking (in de volkstaal). Het verrassende is dat bij de bezitters ook een schoenmaker zit (naast een klooster, een jonkvrouw en een klooster). Van hen zijn bronnen bewaard hoe ze met de Delftse Bijbel omgingen en dat was verrassend emancipatorisch. Was het drukproces aanvankelijk nog duur, dan wilden de uitgevers van deze Bijbel duidelijk de prijs drukken en de Bijbel voor een groter publiek toegankelijk maken. Het is duidelijk dat deze beweging de bevolking kritisch heeft gemaakt ten overstaan van de religieuze autoriteiten en mee aan de basis ligt van de Reformatie. (EN)

M. VAN DUIJN, De Delftse Bijbel. Een sociale geschiedenis (1477-ca. 1550)., Zutphen (WalburgPers), 2018
34,5 EUR