Gouden middeleeuwen. Nederland in de merovingische wereld, 400-700 na Chr.

Over de merovingische periode verschijnt heel wat in Frankrijk. Dat is op zich niet zo verwonderlijk, maar ook in onze gewesten is die periode van belang. Dit boek is dan ook een oase in een woestijn. Verre van de barbaarse donkere middeleeuwen, is dit een periode van tal van interessante ontwikkelingen, niet in het minst omdat de kerk alles organiseert. Het is inderdaad zo dat er minder bronnen voor die periode beschikbaar zijn, maar wat gevonden wordt – niet in het minst de goudschatten - getuigt van boeiende geschiedenissen. In plaats van een barbaarse periode gaat het eerder om een rustige, relatief welvarende periode. Nederland blijkt dan al over een heus netwerk van handel te beschikken. Het is in deze periode dat het christendom vaste voet aan de grond krijgt, maar dat loopt niet van een leien dakje. Willemsen heeft zowat alle bekende informatie over de periode bijeengebracht in dit overzichtswerk. Het boek is uitzonderlijk mooi geïllustreerd. Een heuse aanvulling in de oude geschiedenis van de Nederlanden. (ES)

A. WILLEMSEN, Gouden middeleeuwen. Nederland in de merovingische wereld, 400-700 na Chr., Zutphen (Walburg Pers), 2014
29,95 EUR