Van Reynaert de Vos tot Tijl Uilenspiegel. Op zoek naar een canon van volksboeken (1600-1900).

De Nederlanders hebben wat met canons. Of het nu de canon van literaire boeken is, of de canon van historische gebeurtenissen of bekende Nederlanders. Gelukkig is dit boek dat niet, in tegenstelling tot wat de titel laat geloven. Dit boek bespreekt uitvoerig en heerlijk geïllustreerd de geschiedenis van het volksboek in de Nederlanden. De bekendste volksboeken worden in hun context geplaatst: Vanden Vos Reynaerde, Floris ende Blancefloer, De vier heemskinderen, Tijl Uilenspiegel, Genoveva … De meeste van die boeken zijn echter in de vergetelheid geraakt en dit boek haalt ze allemaal terug op. Het boek is heerlijk geïllustreerd met tal van die volkse uitgaven, die niet zelden primitief geïllustreerd waren. De illustraties brengen opnieuw iets in beeld wat intussen zeer zeldzaam geworden is. De meeste van die volksboekjes zijn immers definitief verdwenen. Het is een bijzonder mooie en belangrijke uitgave van een belangrijk stukje erfgoed dat aan het oog onttrokken was. (EN)

P. CUIJPERS, Van Reynaert de Vos tot Tijl Uilenspiegel. Op zoek naar een canon van volksboeken (1600-1900)., Zutphen (WalburgPers), 2015