De Tachtigjarige Oorlog. Opstand en consolidatie in de Nederlanden (ca. 1560-1650)

Enkele begrippen uit de Tachtigjarige Oorlog zitten in het collectief geheugen: Alva, Willem van Oranje, geuzen, Twaalfjarig Bestand, Albrecht en Isabella … Het is een uiterst belangrijke periode die het lot van de Nederlanden bezegeld heeft. Voor het eerst verschijnt nu een uiterst gedocumenteerde studie over die periode, niet alleen politiek, maar ook religieus en economisch, al overheerst het politieke aspect wel. Het is een fascinerend naslagwerk geworden, uitgebreid gedocumenteerd en geïllustreerd. Een toch wel heel belangrijk minpunt in een studie als deze: het gebrek aan voetnoten. Een bibliografie op het einde moet een beetje goed maken, maar wetenschappelijk is dat toch niet kosher. (ES)

S. GROENVELD E.A., De Tachtigjarige Oorlog. Opstand en consolidatie in de Nederlanden (ca. 1560-1650), Zutphen (Walburg Pers), 2008