Vrijheid, gelijkheid, broederschap De Nederlanden in de Franse Tijd.

Er zijn weinig bekendere spreuken uit de geschiedenis overgeleverd dan die van de Franse Revolutie. In dit boek staat de politiek onder de Franse Tijd in de Nederlanden centraal: dat verschilde sterk in Nederland en België. België werd immers een Franse provincie. Het boek start met de Brabantse Omwenteling en loopt tot aan de Belgische Revolutie van 1830. Het is jammer dat het boek geen aandacht besteedt aan het dagelijkse leven onder het Franse regime, maar dat is dan ook niet de opzet van het werk. Kuiper levert een fraai werk af waarin nu eenmaal de staatkundige verhoudingen centraal staan. Links en rechts wordt dat onderbroken door glimpen van anekdotiek, zoals een stuk de taalbeweging of over de Russische avonturen van een Vlaamse conscrit. Het boek is geheel chronologisch opgevat. Het is prachtig geïllustreerd en bevat een schat aan iconografisch materiaal. (JG)

J.J.B. KUIPERS, Vrijheid, gelijkheid, broederschap De Nederlanden in de Franse Tijd., Zutphen (Walburg Pers), 2014
29,95 EUR