30.04.2014 (37)

Kunst aan de kant.

Vrijheid, gelijkheid, broederschap De Nederlanden in de Franse Tijd.

Bernard Sercu

Michiel Coxcie. De Vlaamse Rafaël.

Over de ziel.

De geschiedenis van de joden. Deel 1: De woorden vinden (1000v.C.-1492).

Piety and Modernity.

De geschiedenis van imaginaire landen en plaatsen.

Het Kremlin. Een politieke en culturele geschiedenis.

Geloof is het begin. Preken over teksten uit brieven van het Nieuwe Testament.

One Foot in the Palace. The Habsburg Court of Brussels and the Politics of Access in the Reign of Albertand Isabella (1598-1621).

De vierde eeuw of hoe het christendom staatsgodsdienst werd.

Schatkamer van het geloof. Preken over teksten uit het Oude Testament.

Vier evangelisten, één evangelie.

Politieke emoties. Waarom een rechtvaardige samenleving niet zonder liefde kan.

Vrouwen naast Paulus. Twee romans uit het vroege christendom.

Het lied van Hiawatha. Amerikaans heldendicht tussen mythe en ideologie.

Wat feesten ons vertellen.

Ik zou lang willen leven.' Het verhaal van Etty Hillesum.

De lange zevende eeuw of hoe christendom en islam de macht verdeelden.

Vier antipelagiaanse geschriften.

Friet & Folklore. Reizen door feestelijk Vlaanderen.

Stellig maar onzeker. Augustinus’ benadering van God.

Stratenmakers en bruggenwachters. Preken over heiligen. Deel 2

Denken over religie. Antropologische theorie en godsdienst. 2 delen

Onhoudbaar verleden. Geschiedenis als politiek instrument tijdens de Franse periode in België.

De papen van Brugge. De seculiere clerus in een middeleeuwse wereldstad (1411-1477).

Hun God de mijne? Over de God van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff & Ida Gerhardt.

Dit is de pelgrimage van het Heilig Land en daaromtrent. Bloemlezing uit de reisverslagen vande Jeruzalemgangers uit de Nederlanden (1450-1650)

Stadia op de levensweg.

Kleine Vlaamse mythologieën.

Wat is God? Filosofen en schrijvers op zoek.