De papen van Brugge. De seculiere clerus in een middeleeuwse wereldstad (1411-1477).

Het is een minder gekende uitgeverij bij een breder publiek, maar de Universitaire Pers Leuvenverdient beslist om opgevolgd te worden. De reden is eenvoudig: academische studies over verrassende onderwerpen. Onderhavig boek illustreert dat perfect. Het priesterbeeld dat we vandaag hebben dateert grotendeels van het Concilie van Trente. Daarvoor zag het er helemaal anders uit. Callewier bestudeerde bijna 1300 Brugse priesters uit de 15de eeuw en kwam tot een zeer genuanceerd portret variërend tussen heilige en hebzuchtige, hypocriete zondaar. De auteur bespreekt alle mogelijke facetten van het laatmiddeleeuwse priesterschap: de beeldvorming over hen, de rekrutering van geestelijken, sociale status en inkomen, carrièreopbouw … Alles is grotendeels gebaseerd op exhaustief archiefonderzoek, wat het boek nog aantrekkelijker maakt. (DV)

H. CALLEWIER, De papen van Brugge. De seculiere clerus in een middeleeuwse wereldstad (1411-1477)., Leuven (Universitaire Pers Leuven), 2014
55 EUR