Schatkamer van het geloof. Preken over teksten uit het Oude Testament.

Van Augustinus zouden meer dan 6.000 preken moeten bestaan hebben, terwijl er maar een goeie 500 de tand des tijds hebben overleefd. De meeste van die preken zijn nooit vertaald in eigentijds Nederlands. Een Nederlandse werkgroep van experten brengt daar verandering in. In dit dikke boek van meer dan 800 bladzijden zijn een 65-tal preken over het Oude Testament opgenomen. Echter: Augustinus verlaat soms snel zijn Oudtestamentische bron om over andere dingen te spreken, onder meer uit het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is immers een voorafspiegeling van het Nieuwe. In heel het boek valt de directe rede op. Het is alsof je nu luistert naar de kerkvader. De vertalers hebben die directe stijl gehandhaafd in hun vertaling. Daar waar nodig, hebben ze wat toelichting voorzien, maar dat is slechts zelden het geval. De preken blijven zeer toegankelijk. (EN)

A. AUGUSTINUS, Schatkamer van het geloof. Preken over teksten uit het Oude Testament., Budel (Damon), 2013
89,9 EUR