Wat is God? Filosofen en schrijvers op zoek.

Over God is in diverse tijden zeer divers nagedacht. Ik heb het hier eigenlijk over de godsidee, want het is die die centraal staat in dit boek. Wat zeggen denkers en andere intellectuelen God? Het boek begint om die reden niet voor niks met de eerste ‘godsdienstfilosoof’ Xenophanes. Het besluit met de Nederlandse auteur Harry Mulisch. Daar tussenin komen tal van Grieks-Romeinse, christelijke en verlichtingsdenkers aan bod. De belangrijkste figuren uit de geschiedenis van de godsdienstfilosofie en de theologie komen aan bod: Aristoteles, Augustinus, Anselmus van Canterbury, Thomas, Kant, Nietsche enzovoort. Het deel over de literatoren bevat een keur aan namen: Mann, Hesse, Camus … Een grote synthetische visie ontbreekt. Het gaat om schrijvers die de Kok konden raken en die inderdaad de moeite waard zijn, maar wie meer wil is eraan voor de moeite. Een mooi iets is dat de schrijver geregeld zijn bronnen uitvoerig citeert. (ES)

T. DE KOK, Wat is God? Filosofen en schrijvers op zoek., Bussum (Uitgeverij Toth), 2013
19,5 EUR