Onhoudbaar verleden. Geschiedenis als politiek instrument tijdens de Franse periode in België.

Geschiedenis wordt altijd geschreven door de overwinnaars. Het Belgisch verleden vormt daar een mooi voorbeeld van. Wat er onder invloed van het nationalisme in de 19de eeuw al niet geconstrueerd is … Een blinde vlek was evenwel de historiografie in de Franse Tijd. Nochtans bediende de ‘bezetter’ – van de revolutionaire beginperiode tot de conservatieve Napoleon – zich dikwijls en eenzijdig van geschiedenis om boodschappen te geven aan de bezette gebieden. De Franse overheden verwezen geregeld naar het verleden om de publieke opinie te beïnvloeden. Waren de beide volkeren niet één onder de Gallische periode? Vooral met geschreven bronnen, maar ook met picturale geeft Deseure een prachtig overzicht van dit onbekend stukje historiografie. Beslist de moeite waard. (EVS)

B. DESEURE, Onhoudbaar verleden. Geschiedenis als politiek instrument tijdens de Franse periode in België., Leuven (Universitaire Pers Leuven), 2014
55 EUR