Wat feesten ons vertellen.

Het Catharijneconvent in Utrecht herbergt een uitzonderlijke collectie christelijke kunst. Die collectie – me dunkt – heeft als excuus gediend voor dit boekje. Zeven christelijke feesten – de belangrijkste – staan centraal in dit boekje. In de marge van die feesten komen tal van andere Bijbelse elementen aan bod, zoals de Emmaüsgangers, de Jacobsladder, Ruth, Boaz …In het spoor van de zeven grote feesten komen tal van taferelen en figuren uit Oude en Nieuwe Testament aan bod, waarvan het museum een kunstwerk bezit. Het is een prachtig geïllustreerd boekje, maar veel meer heeft het echt niet om het lijf. Het biedt wel een goeie introductie voor ‘leken’. Ook kenners kunnen ermee weg, want het boekje bevat tevens een CD met alle illustraties die gebruikt kunnen worden voor lezingen, powerpoint presentaties en dies meer. (ES)

K. VAN LENT E.A., Wat feesten ons vertellen., Zwolle (WBooks), 2014
17,95 EUR