Hun God de mijne? Over de God van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff & Ida Gerhardt.

Niet zelden vindt men dichters referenties aan het heilige en zelfs expliciet aan God. Maar over welke God gaat het dan? Brinkman doet een onderzoek naar vier van de belangrijkste Nederlandse dichters die gekend zijn voor hun spiritualiteit. Wat hen allemaal karakteriseert, is hun ‘mystiek’. Voor hen allemaal is de mens een schepper, naar Gods voorbeeld. En God is een voortdurende scheppingskracht die mensen leven en kracht schenkt. Daarnaast leggen ze natuurlijk ook allemaal eigen accenten. Het is een verrassend boek: voor de eerste keer wordt uitgebreid onderzocht hoe enkele belangrijke dichters over God denken, gaande van vrij deïstische opvattingen, tot zeer protestantse of katholieke. (JG)

M.E. BRINKMAN, Hun God de mijne? Over de God van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff & Ida Gerhardt., Zoetermeer (Meinema), 2014
19,9 EUR