Stratenmakers en bruggenwachters. Preken over heiligen. Deel 2

Dit is het tweede deel van preken over heiligen van Augustinus in de reeks Augustinusvertalingen die verzorgd worden door het in 1989 in Eindhoven opgerichte Augustijns Instituut. Dat instituut is bijzonder actief en is in staat om jaarlijks enkele vertalingen af te leveren. Nooit eerder kreeg Augustinus zo een aandacht in de Nederlanden. De titel van dit boekdeel vat perfect samen hoe Augustinus denkt over de martelaren: het zijn stratenmakers en brugwachters. Ze plaveien de wegen waar christenen veilig over kunnen wandelen en zij hebben een definitieve brug overgestoken. De vertalers hebben in voetnoot – en niet in de titel van de preek – de naam van de martelaren voor wie de preek bestemd is, vermeld. De titel van de preek vat de kern van de preek samen. Dat is niet slecht gezien, want de meeste van die martelaren zijn totaal onbekend geworden voor ons. Een thematische titelgeving trekt de hele preek open op vandaag. Een voortreffelijke uitgave. (HG)

A. AUGUSTINUS, Stratenmakers en bruggenwachters. Preken over heiligen. Deel 2, Budel (Damon), 2014
46,9 EUR