Ik zou lang willen leven.' Het verhaal van Etty Hillesum.

Hoeft het nog herhaald te worden: Hillesum behoort tot de belangrijkste spirituele figuren van de 20ste eeuw in Nederland. Haardagboek behoort tot de meest vertaalde Nederlandse boeken. Ze is niet ouder geworden dan 29 jaar; overleden in het concentratiekamp van Auschwitz. Enkele bevoorrechte getuigen hebben in dit boekje een bevattelijke synthese geschreven over haar leven en haar denken. Het boek is doorspekt van citaten en dat is zeker een meerwaarde. Wie een auteur wil leren kennen, leze best die auteur. Een absolute meerwaarde is de thematische aanpak. Ik zou het boek sterk willen aanbevelen. (JG)

J. VAN DER MOLEN E.A., Ik zou lang willen leven.' Het verhaal van Etty Hillesum., Amsterdam (Balans), 2014
16,9 EUR