Piety and Modernity.

In de reeks The dynamics of religious reform in Northern Europe (1780-1920) verscheen een volume over de ontelbare devotionele organisaties die in ‘de lange 19de eeuw’ het licht zagen: het is de periode van duizenden devotieboekjes, pamfletten, affiches, tijdschriften en dies meer. Tal van experten bestuderen in dit boek de aard van de hervormingen die in deze periode tot stand komen onder druk van die dingen in de liturgie, de bedevaarten, de heiligencultus, de broederschappen enzovoort. Niet alleen in Afrika wordt gemissioneerd, maar ook in Europa! De experten buigen zich over de devotionele patronen inde volksvroomheid die grondig veranderen in deze periode en die mede aan de basis liggen van het Rijke Roomse Leven. Een heel hoofstuk is gewijd aan de toestand in België (naast andere landen). Daaruit blijkt dat de clerus eerst nogal weigerachtig stond tegenover volksvroomheid, maar die dan toch in ‘goede’ banen kan leiden. (ES)

A. JARLERT (RED.), Piety and Modernity., Leuven (Leuven University Press), 2012
69 EUR