Vier antipelagiaanse geschriften.

Augustinus is zonder meer de belangrijkste christelijke theoloog van de Oudheid. Zijn intelligentie en denkkracht zijn onovertroffen. Gedurende zijn carrière als christen heeft hij talloze conflicten uitgevochten met wat we nu sekten noemen. Daaronder nemen de Pelagianen een belangrijke rol in. De controverse rond de Pelagianen draait rond de rol van de vrije wil in het christendom: als God alles voorziet, hoe kan de mens dan nog vrije daden stellen? De Pelagianen hechten nogal wat waarde aan het eigen kunnen van de mens, maar daardoor perken ze de rol van de genade in … Deze uitgave bevat de vier belangrijke antipelagiaanse geschriften. Het is een voortreffelijke uitgave geworden: uitvoerig ingeleid en vlot vertaald. Wat ik evenwel mis, is een kritisch apparaat: voor niet-ingewijden is dat soms geen overbodige luxe. (ES)

A. AUGUSTINUS, Vier antipelagiaanse geschriften., Kalmthout (Pelckmans), 2014
42,95 EUR