Geloof is het begin. Preken over teksten uit brieven van het Nieuwe Testament.

De reeks met uitgaven van vertalingen van Augustinus bij uitgeverij Budel neemt ‘reusachtige’ proporties aan. Terwijl in het Nederlands haast enkel de Belijdenissen en De stad van God in vertaling voorradig waren, is dat onder impuls van deze uitgeverij uitgegroeid tot een schitterend corpus van vertalingen. Dit boek bundelt een hele reeks preken op brieven uit het Nieuwe Testament. Augustinus was een excellente predikant. Zowat alle aspecten van het christelijke denken en doen komen aan bod in zijn studie. In deze preken besteedt hij aandacht aan tal van ethische aspecten die hem op een dieper niveau naar theologische inzichten voert. In een passionele taal sleept hij de luisteraars mee. (EN)

A. AUGUSTINUS, Geloof is het begin. Preken over teksten uit brieven van het Nieuwe Testament., Budel (Damon), 2014
34,9 EUR