De geschiedenis van de joden. Deel 1: De woorden vinden (1000v.C.-1492).

Simon Schama behoort tot belangrijkste historici in Engeland en Amerika. Zijn specialisatie ligt in de 17de eeuw in Nederland. Zijn Overvloed en onbehagen over Hollands Gouden Eeuw is nog steeds een referentiewerk. De belangstelling voor joodse geschiedenis zat in de familie en dus heeft ook Simon er zich aan gewaagd. In dit boek probeert hij door te dringen tot de kern van dat bijzondere volk uit de geschiedenis: klein, maar overlevers. In een tweetaldelen wil Schama hun identiteit via achterhalen via hun geschiedenis en tradities. Ik heb steeds het grootste respect gehad voor het grote aantal geleerden dat dit kleine volk heeft voortgebracht, maar het respect wordt er nog grote op na de lectuur van dit eerste deel. Want hun geschiedenis is hallucinant en het feit dat ze nu nog bestaan kan haast een wonder heten. Bij Schama verneem ik ook het waarom. En dat in een boek dat nooit verveelt, want zeer vlot geschreven (en vertaald). In het Nederlandstalig gebied is dit soort boeken zeldzaam, zowel qua onderwerp als qua aanpak. (GdV)

S. SCHAMA, De geschiedenis van de joden. Deel 1: De woorden vinden (1000v.C.-1492)., Amsterdam/Antwerpen (Atlas Contact), 2014
34,95 EUR