Bernard Sercu

Ze zijn erg zeldzaam: eigentijdse religieuze, spirituele schilders. Zijn oeuvre doet me denken aan de vorig jaar overleden pater Maur: ook een prachtige eigentijdse schilder die meteen naar de diepte kon gaan. Ook Sercu werkt met een sober kleurpalet. Hij is uit hetzelfde hot gesneden. Zijn abstractie laat voldoende ruimte over om het transcendente – ja zelfs christelijke – te vermoeden. Sercu is een meester van de meditatieve kunst die terecht een monografie heeft gekregen bij Lannoo en daardoor gelukkig aan de vergetelheid wordt onttrokken. Talrijke bijdragen van kunstkenners leveren een inzicht inde man en zijn kunst. Lannoo heeft gezorgd voor een waardige uitgave met prachtige illustraties. Een volwaardig kunstboek. (HG)

P. RIGOLLE E.A., Bernard Sercu, Tielt (Lannoo), 2014
34,99 EUR